Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka > Pamiatky a kultúra


 
 

História

história
Bratislava patrí k najmladším hlavným mestám Európy a pritom k mestám s bohatou históriou siahajúcou
k dobám spred dvetisíc rokov. Poloha mesta v samotnom srdci Európy na brehu rieky Dunaj predurčila
Bratislavu, aby sa stala križovatkou a cieľom obchodných ciest, strediskom mnohých kultúr.

Změnit text dokumentu.
Prvé stopy po trvalom osídlení sa viažu k mladšej dobe kamennej.

Skutočné dvere do histórie však otvára až keltský kmeň Bójov v 2. storočí pred n. l., ktorí na území mesta založili významné mocenské centrum s obrannou funkciou. Keltské oppidum, ktoré zaberalo celý hradný vrch, siahalo
až k priestoru dnešného Námestia slobody
na severe a na juhu až k dunajskému brehu. Bratislavské oppidum sa preslávilo razením mincí, z ktorých najznámejšie sú zlaté statéry s nápisom Biatec.
Zánik oppida sa predpokladá v polovici 1. storočia pred n. l. pod vplyvom vpádu Dákov. Kedysi kvitnúce, ekonomicky silné ústredie keltskej moci, prestáva existovať. Zvyšky keltského obyvateľstva tu však prežívali až do rímskej okupácie pravého dunajského brehu. Na základoch laténskych oppíd, tak ako Bratislava, vyrástli aj iné veľkomestá Európy, napr. Viedeň, Budapešť a Paríž.

 
 
 • História BratislavyHistória a kultúrne dedičstvo
  Najlepšia ukážka starovekých historických artefaktov v Bratislave sa nachádza v obci Rusovce, ktorá tvorí jednu z vonkajších častí mesta. Archeológovia vykopali pozostatky rímskeho vojenského tábora Gerulata, ktorý tu kedysi existoval. Tábor, ktorý bol prvýkrát postavený v 2. storočí, tvoril časť obrovského systému imperiálnej obrany známeho ako Limes Romanus, ktorý sa tiahol naprieč Európou. Spolu s vykopávkami je tu aj pobočka Múzea mesta Bratislavy, kde sú umiestnené niektoré vzácnejšie nálezy z obdobia Rímskej ríše.

 • Keltské osídlenia
  Poloha Bratislavy priamo v srdci Európy na brehoch rieky Dunaj predurčila mesto k tomu,
  aby sa stalo križovatkou a cieľovou zastávkou obchodných ciest ako aj centrom rôznych kultúr.
  Prvé stopy trvalého osídlenia sú tu spojené s mladšou dobou kamennou.
 • Bratislava a Rimania
  Približne v čase narodenia Krista objavili Rimania strategickú dôležitosť miesta, kde dnes leží mesto Bratislava.
  Neosídlili túto oblasť natrvalo, ale namiesto toho postavili vojenské tábory, ktoré slúžili aj na ochranu strategických obchodných ciest.
 • Veľkomoravská ríša
  Počas sťahovania národov, približne v polovici prvého tisícročia po Kristovi, sa v oblasti dnešnej Bratislavy usídlili Slovania.
  Pod vedením franského kupca Sama vytvorili ríšu, ktorá niesla jeho meno. Bolo to prvé známe organizované spoločenstvo Slovanov.
 • Stredoveká Bratislava
  Koncom 10 storočia vzniklo Uhorské kráľovstvo a za vlády Štefana I. (1001 - 1038) k nemu bola pripojená oblasť dnešnej Bratislavy.
  Z Bratislavy sa stalo hlavné hospodárske a administratívne centrum na hraniciach kráľovstva. Malo to aj svoju nevýhodu v podobe častých nájazdov nepriateľských vojsk. Už v roku 1042 bola Bratislava zrovnaná so zemou nemeckým kráľom Henrichom I.
 • Korunovačné mesto uhorských kráľov
  História Bratislavy zaznamenala v 16. storočí nečakaný obrat. V dôležitej bitke s osmanskými Turkami pri Moháči v roku 1526
  bol zabitý uhorský kráľ Ľudovít II. Napriek kandidatúre Jána Zápoľského a odporu veľkej časti uhorskej šľachty sa v bratislavskom františkánskom kostole rozhodlo, že novým kráľom bude Ferdinand Habsburský.
 • Mesto Márie Terézie
  V 18. storočí sa Bratislava stala nielen najväčším a najvýznamnejším mestom Slovenska, ale i celého Uhorského kráľovstva.
  V tomto storočí uhorská aristokracia postavila veľa nádherných palácov, množstvo kostolov, kláštorov a ďalších cirkevných budov.
  Hrad bol rozšírený, objavili sa nové ulice a počet obyvateľov vzrástol štvornásobne. Schádzal sa tu uhorský parlament, boli tu korunovaní králi a kráľovné, kultúrny a spoločenský život prekvital.
 • Medzi ťaženiami Napoleonovských vojsk a zrušením poddanstva
  Začiatok 19. storočia bol poznačený napoleonskými vojnami.
  V roku 1805 bol po bitke pri Slavkove podpísaný v Zrkadlovej sieni
  Primaciálneho paláca v Bratislave tzv. Prešporský mier medzi Francúzskom a Rakúskom.
  Mier však netrval dlho a len o niekoľko rokov neskôr – v roku 1809 – Napoleonova armáda
  bombardovala mesto delostreľbou z pravého brehu Dunaja.
 • Prvá československá republika
  Prvá svetová vojna bola významným medzníkom v histórii mesta. Bratislava nebola priamo ovplyvnená bojmi, ale obyvatelia mesta znášali dôsledky každý deň. Zásoby neprichádzali a ceny tu boli najvyššie v celej monarchii. Koniec prvej svetovej vojny v novembri 1918 priniesol veľké zmeny na mape Európy. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo a vznikla Česko-slovenská republika.
 • Medzi vojnami
  Hitlerov rastúci vplyv v strednej Európe viedol v marci 1929 k rozpadu Česko-Slovenska. Na území Čiech vznikol protektorát spravovaný nacistami. Slovenskí politici boli Hitlerom vyzvaní, aby rozhodli o ďalšom osude Slovenska.
 • Vojnová Bratislava
  Hitlerov rastúci vplyv v strednej Európe vyvrcholil v marci 1939 rozbitím Československa. Na území Čiech vznikol protektorát pod nacistickou správou. Slovenskí politici boli Hitlerom vyzvaní, aby rozhodli o ďalšom osude Slovenska.
 • Povojnová Bratislava
  Po druhej svetovej vojne sa situácia v Bratislave zásadne zmenila. Väčšina niekdajšej židovskej populácie sa z koncentračných táborov nevrátila a po oslobodení mesta z neho bola vysídlená väčšina nemeckého a maďarského obyvateľstva. Bratislava tak stratila svoju pôvodnú multikultúrnu atmosféru.
 • Po druhýkrát hlavným mestom
  Udalosti, ktoré sa odohrali v Prahe a neskôr aj v Bratislave v novembri 1989, boli začiatkom konca Komunistického režimu. V čase prvých politických zmien sa do popredia dostala dlho neriešená otázka reálneho federalizmu v Česko-Slovensku.
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Pamiatky a história > História

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Aktuální plakát:
virtuálne prehliadky

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa