Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka > Voľný čas > Hľadaj > Relax


 
 

Relax


Vyhľadávanie 

 
Pre viacnásobný výber pridržte Ctrl.
 
Pomoc k vyhľadávaniu
 
 
 

 • botanicka3Botanická záhrada UK Botanická 3, 84104 Bratislava, oficiálny: http://www.uniba.sk/index.php?id=1307, oficiálny: jaroslav.bella@rec.uniba.sk, pevná linka: +421 2 6542 5440
  Botanická záhrada je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. Významným odborným poslaním pracoviska je pokusná aklimatizácia rôznych druhov rastlín. Rastliny teplomilnej vegetácie sa pestujú v skleníkoch, ktoré vzbudzujú najväčší záujem verejnosti.

 • lesoparkBratislavský lesopark Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava, oficiálny: http://www.ba-lesy.sk/, oficiálny: info@ba-lesy.sk, pevná linka: +421 2 5478 9034, mobil: +421 910 123 451
  Mestské lesy v Bratislave hospodária na ploche 3 100 ha, z ktorých je 2 873 ha lesná pôda. Drevinové zloženie je pestré. Výrazne tu dominujú listnaté stromy. Územie lesoparku slúži predovšetkým k rekreácii verejnosti a tak je už dlho obľúbeným výletným miestom nielen Bratislavčanov. Je tu mnoho možností ako tráviť voľný čas. Bratislavský lesopark je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

 • cyklotrasyCyklotrasy www.cyklotrasy.sk, , získánie informácií: www.cyklotrasy.sk,
  www.cyklotrasy.sk - Táto web stránka slúži všetkým ľuďom, ktorí objavili čaro dokonalého vynálezu, akým je bicykel. Jej cieľom je poskytnúť informácie pre rekreačných cykloturistov a cyklistov všedného dňa o možnostiach používania bicykla na území Bratislavy a jej najbližšieho okolia. Jadrom stránky je mapa Bratislavy s vyznačenými plánovanými, realizovanými a doporučenými trasami, ktorá je obohatená o doplňujúce textové informácie.

 • dendroDendrologický náučný chodník Cesta mládeže 4 , 831 01 Bratislava , , , oficiálny: http://www.ba-lesy.sk/index.php?17, oficiálny: http://www.lesy.bratislava.sk/index.php?17, oficiálny: lesy@ba-lesy.sk, pevná linka: +421 2 5478 9035
  Dendrologický náučný chodník (DNCH) bol otvorený 22.4. 2007. Na trase v dĺžke cca 400m je možné spoznať dreviny rastúce na území v správe Mestských lesov v Bratislave. Na jednotlivých paneloch je opísane ich praktické využitie pre potreby človeka od pradávnych čias až po súčasnosť. Text a obsah DNCH je určený hlavne deťom a mládeži, ale aj rodinám na spestrenie prechádzky v Lesoparku, či programu stráveného v areáli Partizánska lúka. Chodník začína pri studničke v areáli Partizánska lúka, smeruje po lesnom chodníku do lesa a končí znovu v areáli, pri Gril altánku. Pomalou chôdzou so zastavením sa pri všetkých atrakciách zvládnete prehliadku za 35-45min.

 • Grassalkovichova záhradaGrassalkovichova záhrada Hodžovo nám. 1, Bratislava, získánie informácií: http://www.historickeparky.nt.sk/stranka/Grassalkovichova-zahrada,
  Pred bránou na Suchom Mýte kúpil veľké pozemky obľúbenec cisárovnej, prezident bratislavskej stavebnej komory, slobodný pán Anton Grassalkovich. Po roku 1760 si tu dal postaviť neznámemu architektovi – pravdepodobne A. Mayerhofferovi letný palác. K palácu priliehalo na južnej strane čestné nádvorie, uzavreté mrežou a zo severu veľká osovo riešená záhrada, ktorá je známa ako Grasalkovichova záhrada za dnešným prezidentským palácom. Jej súčasná štruktúra naznačuje približne pôvodné usporiadanie.

 • horsky parkHorský park Lesná 1, 81104 Bratislava, oficiálny: http://www.horaren.sk, oficiálny: andrej.prochazka@horaren.sk, pevná linka: +421 2 5478 9050
  Horský park vznikol na západnom okraji mesta v roku 1868 úpravou už jestvujúceho lesného prostredia. Koncom 19. storočia bolo do parku vysádzaných mnoho nových druhov stromov ako napríklad skupiny tisov, líp, platanov ale aj gingo a rôzne cudzokrajné ihličnany. Park vznikal v období umeleckého smeru, ktorý sa nazýval realizmus, počas ktorého sa v záhradnom umení presadzovali prírodno-krajinárske úpravy a rovnako sa zvýšil záujem o cudzokrajné dreviny. Vzhľadom k drsnejším prírodným podmienkam, ktoré Horský park má (členitosť terénu, rozdielna slnečná expozícia, rozdielne vlhkostné pomery) sa tendencie o vysadenie rozmanitejší sortiment rastlín výraznejšie neuplatnili a Horský park si zachoval charakter staršieho lesoparku. Prirodzeným centrom parku je Justiho pamätník s odpočinkovou terasou.

 • kochovaKochová záhrada Partizánska 27, 811 03 Bratislava, získánie informácií: http://muop.bratislava.sk/vismo/galerie2.asp?id_org=600176&id_galerie=1004&p1=1041, získánie informácií: http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30761&highlight=, získánie informácií: http://bratislava.sme.sk/c/5677026/kochovo-sanatorium-dokoncuju-chranena-zahrada-stale-chatra.html,
  Kochova záhrada je dielom známeho záhradného architekta Jozefa Mišáka (ten stojí aj za takou unikátnou zbierkou drevín ako je Arborétum Mlyňany, preto sa Kochovej hovorí aj „Malé Mlyňany"). Jadrom záhrady sú vždyzelené cudzokrajné dreviny, ktoré v tejto malej oáze pokoja majú vďaka dobrej expozičnej polohe vytvorené špecifické stanovištné podmienky, vďaka ktorým sú stromy chránené pred poškodzovaním mrazom a silným slnečným žiarením, dlhodobo si udržiavajú dobrý kondičný stav a majú neoceniteľný botanický význam. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená už v roku 1981, pričom v `97 bola vyhlásená za chránený areál (odvtedy je majetkom KÚ ŽP, ktorý ju v 2005 zveril do správy Starého mesta).

 • citarenLetná čitáreň U červeného raka Michalská 26, Bratislava, oficiálny: http://www.mestskakniznica.sk/rak.html, oficiálny: eva.klobusicka@mestskakniznica.sk, pevná linka: +421 2 544 31 316
  Čitáreň je otvorená v mesiacoch máj-september, denne od 9:00-19:00, vstup je voľný. Pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy je k dispozícii bezplatná čitáreň novín a časopisov a pravidelne sú tu organizované literárno-hudobné podujatia pre verejnosť.

 • medickaMedická záhrada Blumentálska 10/a , 814 41 Bratislava, získánie informácií: http://www.citylife.sk/miesto/medicka-zahrada, oficiálny: omz@bratislava.sk,
  Medická záhrada bola v minulosti známa bohatstvom vzácnych druhov rastlín a kvetov. Záhradu s celým komplexom budov kúpil začiatkom 19. st. gróf Esterházy. Počas jeho vlastníctva dosiahla záhrada vrchol svojho rozkvetu. Dnes je Medická záhrada súčasťou mestského centra, ktoré je husto zastavané a tento priestor je skoro jediným parkom, ktorý je využívaný ku krátkodobým prechádzkam a pobytu v zeleni.
  Letná čitáreň v Medickej záhrade je otvorená v mesiacoch jún až august, počas pracovného týždňa 10:00-18:00 a v sobotu 10:00-14:00.

 • naucnyNáučný chodník Cesta mládeže 4 , 831 01 Bratislava , , oficiálny: http://www.ba-lesy.sk/index.php?6, oficiálny: lesy@ba-lesy.sk, pevná linka: +421 2 5478 9035
  Chodník je druhým svojho druhu v Bratislavskom lesnom parku, na mestských pozemkoch spravovaných organizáciou Mestské lesy v Bratislave. Vznikol ako náhrada za prvý náučný chodník, ktorý bol z časti zničený vandalmi no aj svojím spracovaním prestal plniť náročné kritéria kladené na takúto formu vzdelávania. Nový náučný chodník bol zriadený za účelom získavania a prehlbovania poznatkov v rôznych oblastiach histórie i prírodných vied a má slúžiť širokej verejnosti. Prechádza lokalitami, ktoré sú z hľadiska poznávania historických i prírodných hodnôt dostatočne reprezentatívne a zaujímavé a sú tiež turisticky atraktívne. Vedľa hlavného zámeru môže byť samozrejme využívaný i na klasickú turistiku. Na trase v dĺžke približne 4 km s prevýšením 210 m je umiestnených celkom 18 náučných zastávok. Vzhľadom na strednú terénnu náročnosť ju môžete zdolať za cca 2,5 hod. Vstupy na trase sú ľahko a rýchlo dostupné k zastávkam MHD.

 • lukaPartizánska lúka Cesta Mládeže, 83101 Bratislava, oficiálny: http://www.partizanskaluka.sk/partizanska-luka/, oficiálny: http://www.ba-lesy.sk/, získánie informácií: http://www.citylife.sk/vylet/partizanska-luka-bratislava, oficiálny: gaziova@partizanskaluka.sk, oficiálny: lesy@ba-lesy.sk, mobil: +421 910 123 451, mobil: +421 915 10 20 50, +421 903 24 62 02, mobil: +421 911 92 99 92
  Výletné miesto Partizánska lúka v lokalite Železná studnička patrí medzi najznámejšie rekreačné lokality v Bratislave. V areáli sú pre návštevníkov k dispozícii futbalové miniihrisko, basketbalové ihrisko, detské ihriská, upravené lesné chodníky vhodné na prechádzky, beh, bicyklovanie a pod. Obľubujú ju predovšetkým rodičia s deťmi.

 • rusovceRusovský park Vývojová 8, 85110 Bratislava, oficiálny: http://www.rusovskypark.sk/, oficiálny: http://www.bratislava-rusovce.sk/sk/rusovce/kulturne-pamiatky/rusovsky-park/, získánie informácií: http://www.zelen.sk/doc/Broz_Rus.pdf, oficiálny: michal@rusovskypark.sk, pevná linka: +421 2 6820 7011
  Rusovský park so svojimi príjemnými cestičkami, zákutiami alebo menšími riekami a jazierkami patrí k ideálnym miestam, kde možno zabudnúť na ruch veľkomesta. Nachádza sa tu pôvodná plocha známej jazdeckej školy Hugo méntelep, prakticky zachovaná. Park rusovského kaštieľa je verejne prístupný .

 • sad j.k.Sad Janka Kráľa Sad Janka Kráľa, 851 01 Bratislava, oficiálny: http://www.sad-janka-krala.sk, oficiálny: nádej@sad-janka-krala.sk,
  Sad Janka Kráľa bol založený na pravom brehu Dunaja v rokoch 1774-76. Park prešiel mnohými zmenami, dnešná podoba parku je až z roku 1839. V súčasnoti sú pre park charakteristické "veľkoplošné prírodné interiéry". Mohutné vzácne stromy dopĺňa drobná architektúra. Typické pre Sad Janka Kráľa sú oddelené malé priestory kruhovitého tvaru ozdobené prvkami zverokruhu. Najvýznamnejším architektonickým prvkom je jedinečný záhradný altánok, ktorý bol pôvodne vežou františkánskeho kostola. V srdci sadu sa nachádza socha Janka Kráľa. V súčasnosti má park kultúrno-spoločenskú funkciu, slúži ako oddychové a stretávacie miesto. Vytvára oázu pokoja a zároveň slúži na športové aktivity pre všetky vekové skupiny.

 • lanovkaSedačková lanovka Železná studnička - Kamzík oficiálny: http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=39, pevná linka: +421 2 4425 9188
  Sedačková lanovka, ktorá vedie zo Železnej studničky na Kamzík je osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením dvojmiestnych sedačiek. Jej dĺžka je 976 metrov a prekonáva prevýšenie 184 metrov. V prevádzke je celoročne, od štvrtka do nedele každú celú hodinu, s možnosťou jednostrannej aj obojstrannej jazdy. Obmedzením môže byť nepriaznivé poveternostné počasie. Platba platobnými kartami nie je možná.

 

 

Aktuální plakát:
radnica

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa