Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka > Mapa stránek > Návštevnik - ponuky sekcie > Návštevník


 
 

Kultúrne zariadenia


Vyhľadávanie 

 
Pre viacnásobný výber pridržte Ctrl.
 
Pomoc k vyhľadávaniu
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 100 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
 • Antická Gerulata RusovceAntická Gerulata Rusovce Gerulatská 69, 851 10 Bratislava, oficiálny: schmidtovaj@bratislava.sk, pevná linka: +421 2 628 59 332
  Gerulata je rímsky vojenský tábor, ktorý bol súčasťou Rímskej hranice Limes Romanus na severe ríše. Okolo tábora sa rozprestierala osada, v širokom oblúku za osídlenou časťou sa nachádzali pohrebiská.
  V širšom zázemí boli rustikálne sídliská a villy rustici, súčasťou bol iste aj prístav na Dunaji, ktorý sme zatiaľ archeologicky nepotvrdili.
  V roku 1961 pri ťažbe zeminy na stavbu dunajských hrádzí narazili robotníci na kamenné piliere.
  Začal intenzívny výskum a už v roku 1963 bola znovunájdená Gerulata vyhlásená za Kultúrnu pamiatku.

  Múzeum Antická Gerulata môžete navštíviť v lete a nájdete ho za odbočkou pri Kostole sv. Márie Magdalény na Gerulatskej 69.

 • Archeologické múzeumArcheologické múzeum Žižkova 12, P.O.BOX 13 , 810 06 Bratislava 16 , oficiálny: http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=am_snm, oficiálny: archeolog@snm.sk, pevná linka: +421 2 592 072 18, 45
  Archeologické múzeum je špecializovaným múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidenciu, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek.

 • Astorka korzo ´90Astorka - Korzo ´90 Nám. SNP 33, 811 01 Bratislava, oficiálny: http://www.astorka.sk, oficiálny: pokladna@astorka.sk, pevná linka: +421 2 544 320 93, mobil: +421 918 716 009
  Divadlo Korzo´90 bolo založené 1. 4. 1990 a od septembra 1990 sa datuje prvá sezóna 1990/1991. V roku 1993 prijalo meno Astorka Korzo´90 podľa názvu bývalej kaviarne Astória, ktorá sa nachádzala v budove pôvodného sídla Divadla Astorka Korzo´90 na Suchom mýte 17. Od roku 2002 pôsobí Astorka na Námestí SNP 33.

 • BibianaBibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti Panská 41, 815 39 Bratislava 1, oficiálny: http://www.bibiana.sk, oficiálny: bibiana@bibiana.sk, pevná linka: +421 2 544 313 08, 5366
  Bibiana je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou.

 • Bábkové divadloBratislavské bábkové divadlo Dunajská 36, 811 08 Bratislava , oficiálny: http://www.babkovedivadlo.sk, oficiálny: prevadzka@babkovedivadlo.sk, pevná linka: +421 2 526 347 40, pevná linka: +421 2 52 63 82 27
  Začiatky profesionálnej práce Bratislavského bábkového divadla ohraničuje dátum jeho vzniku - marec 1957. Štátne bábkové divadlo vzniklo ako prvé "kamenné" bábkové divadlo na Slovensku po divadlách v Žiline a Nitre.

 • Cinema city - Polus Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, oficiálny: http://www.cinemacity.sk/index.php?action=10101&id_menu=2, pevná linka: +421 2 682 022 22, pevná linka: +421 2 49 113 111
 • České centrumČeské centrum Hviezdoslavovo nám 8, P.O. Box 348, 814 99 Bratislava, , , , oficiálny: http://bratislava.czechcentres.cz/program/, oficiálny: ccbratislava@czech.cz, pevná linka: +421 2 544 182 15
  Poslaním Českých centier je rozvoj dialógu so zahraničnou verejnosťou a podpora aktívnej prezentácie ČR vo všetkých oblastiach kultúry, vedy a školstva, obchodu a cestovného ruchu. Štandardom je pomoc pri presadzovaní českej kultúry do programov popredných umeleckých inštitúcií v krajinách pôsobenia. České centrá sú súčasťou Európskeho združenia národných kultúrnych inštitúcií EUNIC. Sú príspevkovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí ČR.

 • Danubiana Meulensteen Art MuseumDanubiana Meulensteen Art Museum Čunovo - Vodné dielo, P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava 1, oficiálny: http://www.danubiana.sk, oficiálny: danubiana@danubiana.sk, mobil: +421 903 605 505, pevná linka: +421 2 625 285 01
  Najnovšia veľká galéria bola v Bratislave otvorená v septembri roku 2000. Je dramaticky umiestnená na polostrove vystupujúcom do rieky Dunaj asi 15 kilometrov južne od centra mesta. Meno budovy Danubiana Meulensteen Art Museum obsahuje názov rieky, ktorá ju obklopuje, ako aj meno svojho sponzora, holandského zberateľa a umeleckého patróna Gerarda H. Meulensteena. Samotná galéria je umiestnená v pôsobivej budove, ktorá má pripomínať tvar rímskej galéry uviaznutej na riečnej plytčine. Konajú sa tu výstavy popredných medzinárodných umelcov, ktoré sa striedajú vo veľkej hale na prvom poschodí. Na prízemí je galéria súčasného umenia, kde sa nachádzajú predajné exponáty, a v okolí budovy je park rozliehajúci sa na ploche 8000 štvorcových metrov, v ktorom nájdete celý rad sochárskych diel.

 • design factorydesign factory Bottova 2, 811 09 Bratislava, oficiálny: http://www.designfactory.sk/, oficiálny: info@designfactory.sk, pevná linka: +421 2 502 017 17
  Exkluzívne industriálne priestory design factory vznikli konverziou bývalej stavomontážnej haly. design factory sa programovo orientuje najmä na projekty prezentujúce súčasnú architektúru, dizajn a umenie. Za týmto účelom organizuje výstavy, semináre, workshopy. Medzi pravidelné podujatia patria aj hudobné projekty – festival komornej hudby Konvergencie či pôvodný formát E.ON Jazz Night.

 • Divadlo ArénaDivadlo Aréna Viedenská cesta 10 , 851 01 Bratislava, oficiálny: http://www.divadloarena.sk/, oficiálny: pokladna@divadloarena.sk, pevná linka: +421 2 672 025 61, pevná linka: +421 2 672 025 57, pevná linka: +421 2 672 025 50, pevná linka: +421 2 544 356 67
  Divadlo Aréna má zo všetkých bratislavských divadiel najdlhšiu tradíciu.
  Zámerom súčasnej koncepcie je využiť pre umenie nielen javisko a hľadisko, ale všetky priestory Divadla Aréna v čo najväčšej miere.

 • DivydDivyd (Sklárska galéria) Klobučnícka 2, 811 01 Bratislava, oficiálny: http://www.divyd.sk, oficiálny: divyd@divyd.sk, pevná linka: +421 2 544 338 88
  Sklárska galéria DIVYD je súčasťou Múzea J. N. Hummela.
  Galéria Divyd vznikla v septembri roku 2001 ako iniciatíva
  niekoľkých ľudí s vrúcnym vzťahom k výtvarnému umeniu
  a hlavne k dielam, vytvorených z tohto kráľovského materiálu.

  Úloha, ktorú sme si pred seba dali, bola skutočne ambiciózna;
  dlhodobá a systematická prezentácia toho najlepšieho,
  čo ponúka slovenská sklárska škola.

  Špecializovaný priestor na vystavovanie umeleckého skla doteraz na Slovensku citeľne chýbal.

 • Dizajn štúdio ÚĽUV Dobrovičova 13 , 811 09 Bratislava , , oficiálny: http://www.uluv.sk, oficiálny: craft@uluv.sk, mobil: +421 905 122 170
  Stály výstavný priestor v centre Bratislavy, výstavná sieň pre komorné výstavy mladých autorov – talentovaných remeselníkov a dizajnérov, zameraných na tradičné postupy a výrazové prostriedky starých remesiel, výstavy študentov dizajnu
 • Dom umenia Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, , oficiálny: http://www.nocka.sk/vystavy/dom-umenia, oficiálny: andrea.buschova@nocka.sk, oficiálny: mariana.dobrotova@nocka.sk, pevná linka: +421 2 204 71 202, mobil: +421 918 716 047, pevná linka: +421 2 2047 1200
  Národné osvetové centrum je národná kultúrna ustanovizeň. Ako vrcholná štátna inštitúcia pôsobí okrem kultúry v oblasti osvetovej, informačnej, vedeckej a vzdelávacej.
  V rámci svojich základných činností a funkcií Národné osvetové centrum zabezpečuje odborné poradenstvo, metodickú pomoc, spracúva systémové koncepcie, iniciuje a predkladá celoštátne programy v oblasti osvetovej činnosti, vypracúva projekty a spolupodieľa sa na súťažných a prehliadkových aktivitách a významných celoštátnych kultúrnych podujatiach. Odborne garantuje celoštátne súťaže záujmovej umeleckej činnosti, pričom okrem týchto činností eviduje, dokumentuje, ochraňuje a využíva tradičnú ľudovú kultúru pre osvetovú činnosť, ako aj projektuje a realizuje záujmové a voľnočasové vzdelávanie v oblasti kultúry pre zamestnancov a dobrovoľných pracovníkov štátnej správy, samospráv, tretieho a privátneho sektora.
 • Ministerstvo kultúry SRDvorana Ministerstva kultúry SR Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava, oficiálny: http://www.culture.gov.sk/, oficiálny: su@culture.gov.sk, pevná linka: 00421 2 2048 2301
  Dvorana Ministerstva kultúry SR sa nachádza neďaleko vstupného vestibulu do budovy ministerstva kultúry a používa sa na výstavy a tlačové konferencie organizované ministerstvom.

 • FK 35mmFilmový klub "35 mm" Svoradova 2 , 811 01 Bratislava 1 , oficiálny: http://ftf.vsmu.sk/projekty/fk35mm, oficiálny: 35milimetrov@gmail.com, pevná linka: +4212 544 321 72
  Filmový klub 35 mm pôsobí na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU so základnou ambíciou ponúkať otvorený priestor rôznorodým aktivitám z oblasti audiovizuálnej kultúry. Organizáciu a dramaturgiu klubu zabezpečujú študenti školy - spravidla každá projekcia je uvedená filmovým teoretikom pôsobiacim na škole.

 • DK LúkyFK Dom kultúry Lúky Vígľašská 1 , 851 07 Bratislava 5, oficiálny: http://www.kzp.sk/, oficiálny: dkl@kzp.sk, pevná linka: +421 2 638 239 30
  Filmový klub DK Lúky je súčasťou Kultúrnych zariadení Petržalky. Divákom ponúka klubové filmy.

 • FK Igric Dom Kultúry Dúbravka, Saratovska 2/ A , 844 52 BRATISLAVA, , , oficiálny: http://www.dkdubravka.sk/, oficiálny: dkd@nextra.sk, pevná linka: +421 2 692 030 40, pevná linka: +421 2 692 030 31
 • FK MladosťFK Mladosť Filmový klub Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava 1 , oficiálny: biosba@stonline.sk, pevná linka: +421 2 5443 5003
  Kino Mladosť bolo založené už od roku 1913. V roku 2000 prešlo rekonštrukciou. Je to menšie, pohodlné a príjemné kino s kapacitou 110 ľudí. Má čalúnené kreslá, klimatizáciu, kvalitné plátno, dobrú akustiku, dolby stereo systém. Zameriava sa na náročných divákov, pre ktorých sa organizujú klubové akcie a prehliadky národných kinematografií. Kino je členom siete Europa Cinemas. Takéto kiná sú v Bratislave na vymretie. Kino Mladosť sa našťastie stále drží, aj napriek afére z roku 2007, ktorá takmer znamenala jeho koniec.

 • SD NivyFK Nostalgia Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, 82108 Bratislava - Ružinov, oficiálny: http://www.nostalgia.sk/, oficiálny: nostalgia@nostalgia.sk, pevná linka: +421 2 559 608 61, mobil: +421 944 518 203
  Dlhodobo je považovaný za kultové miesto priaznivcov kvalitného filmového umenia v Bratislave.
  Ponúka záujemcom nielen významné a nevšedné umelecké diela klasického, ale i moderného filmu, ktoré vzhľadom na súčasný charakter a dramaturgiu väčšiny kín či multiplexov nemajú možnosť bežne vidieť.

 • Francúzsky inštitútFrancúzsky inštitút Kutscherfeldov palác, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava , oficiálny: http://www.ifb.sk/, oficiálny: http://ifb.ambafrance-sk.org/, oficiálny: miroslav.pernis@france.sk, pevná linka: +421 2 593 477 60-1, pevná linka: +421 2 59 34 77 13
  Inštitút pre spoluprácu a kultúry rozvoj medzi Francúzskom a našou krajinou.

 • Galeria 35mmGaléria 35mm VŠMU, Svoradova 2, 811 03 Bratislava, oficiálny: http://www.kulturneleto.sk/place/view/19, oficiálny: 35milimetrov@gmail.com, pevná linka: +421 2 59303 561
  Galéria v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU

 • Galeria SASGaléria architektúry SAS Panská 15, 811 01 Bratislava, oficiálny: http://www.sasarch.sk/, oficiálny: k_sas@euroweb.sk, mobil: +421 2 905 607 822
  Je zameraná hlavne na prezentáciu súčasnej architektúry. Prezentuje aktuálne dianie na slovenskej i zahraničnej architektonickej scéne a každoročne diela laureátov prestížnych cien Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení. Súčasťou jej výstavnej dramaturgie sú aj pohľady do architektonickej minulosti.

 • Galéria Brunovský Michalská 6, 811 03 Bratislava, oficiálny: http://www.brunovsky.com, oficiálny: galeriabrunovsky@yahoo.com , mobil: +421 - 905 617 184, 421 905 420 367
  Štúdio Daniela Brunovského - maľba, grafika, plastika, objekt, šperk a Viery Brunovskej - šperk.
 • galéria DanubkaGaléria Danubka Balkánska 118/A - Rusovce, 851 10 Bratislava, oficiálny: http://www.danubka.sk/, oficiálny: info@danubka.sk, pevná linka: 00421 903 928 420
  Realizácia výstav, prehliadok a prezentácií rôznych žánrov a zameraní, vrátane prednášok a školení.

 • DonnerGaléria Donner Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava, oficiálny: donner@nextra.sk, pevná linka: +421 2 544 337 53
  Predaj výtvarných i umelecký diel, prevádzkovanie galérie.

 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 100 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

 

Aktuální plakát:
virtuálne prehliadky

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa