Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka > B2B


 
 

Destinačný manažment

 • štatistikyŠtatistiky
  Oddelenie cestovného ruchu a destinačného manažmentu pravidelne vykonáva štatistické zisťovania, prieskumy a analýzy. Väčšinu údajov čerpá z oficiálnych zdrojov Štatistického úradu SR, na základe ktorých zostavuje mesačné, štvrťročné, polročné a celoročné porovnania počtu návštevníkov, prenocovaní, pomeru domácich a zahraničných návštevníkov, porovnania zdrojových trhov, ap.

 • Marketingová stratégia 2009-2012Marketingová stratégia Hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti cestovného ruchu na roky 2009-2012
  Jedným z cieľov tohto dokumentu, je vytvoriť základ pre stratégiu smerujúcu ku konkurencieschopnej identite Bratislavy ( pojem, ktorý vychádza z tzv. podnikovej identity - ide o propagáciu, pozicionovanie a riadenie reputácie mesta na globálnej báze, pričom sa využívajú niektoré postupy a techniky typické pre štandardné riadenie značky - brand management a tvorbu podnikovej identity - Corporate identity). V stratégii samotnej nie je cieľom mesto "predávať". Cieľom je navrhnúť také opatrenia, ktoré umožnia plánovať konkurencieschopnú identitu mesta, pričom toto plánovanie je založené na troch pilieroch.

 • PHSR 2010-2020Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy
  Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle zákona NR SR č 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja vo februári 2009 zahájilo práce na spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020. Ambíciou rozvojového programu Bratislavy je vytvoriť organizačne aj finančne realizovateľný program rozvoja s maximálnou podporou všetkých zainteresovaných partnerov, vrátane samospráv jednotlivých mestských častí.

 • MICEKongresový turizmus - Slovak Convention Bureau
  Napriek rastúcej svetovej konkurencii a blízkosti Viedne, jednej z najúspešnejších destinácií kongresového turizmu, Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) pripravila projekt združenia Slovak Convention Bureau (v skratke SCB), založeného na partnerstve súkromného a verejného sektora, ktorého cieľom je aktívne propagovať Slovensko a jeho kongresové možnosti. SACR týmto spôsobom našla vhodnú a finančne realizovateľnú platformu pre cielenú propagáciu združených subjektov verejného a súkromného sektora.

 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránek > Návštevnik - ponuky sekcie > Návštevník > B2B > Destinačný manažment

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Aktuální plakát:
virtuálne prehliadky

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa