Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka


 
 

6. složka: Kultúrne zariadenia

 
 
Kontakty
 • Galéria Nedbalka, tel.: +421 2 544 10 287
  Galéria Nedbalka predstavuje divákovi slovenskú výtvarnú modernu od prelomu 19. a 20. storočia až po súčasné umenie. Veľkolepý priestor v historického centra mesta ponúka možnosť spoznať postupne všetky výtvarné etapy na piatich podlažiach. Galéria má vo svojej zbierke viac než 500 diel slovenských výtvarných velikánov. Na prízemí sa organizujú krátkodobé výstavy súčasných slovenských umelcov. Výnimočné je aj architektonické riešenie budovy, ktorá za historickým priečelím ukrýva moderný bezbariérový priestor. Výstavné siene majú kruhový pôdorys, vďaka čomu žiadne dielo neostáva v kúte. Všetky podlažia sú uprostred prepojené otvorom, cez ktorý denné svetlo dopadá aj na najnižšie miesta. na prvom poschodí v historickej časti je príjemná kaviareň a WiFi.
 • Cinema city - Aupark, tel.: 02/68202222
 • Galéria Danubka, tel.: 00421 903 928 420
  Realizácia výstav, prehliadok a prezentácií rôznych žánrov a zameraní, vrátane prednášok a školení.
 • Cinema city - Polus, tel.: +421 2 682 022 22
 • Letná čitáreň v Medickej záhrade, tel.: +421 2 554 222 68
  Je sezónnym pracoviskom, ktoré funguje každý rok od júna do konca augusta v Medickej záhrade pri zadnom vchode z Poľnej ulice.
 • Letná čitáreň U červeného raka, tel.: +421 2 544 31 316
  SLUŽBY: -bezplatná čitáreň novín a časopisov pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy (otvorená v mesiacoch máj - september) -organizovanie literárno - hudobných podujatí pre verejnosť
 • Lisztov pavilón, tel.: +421 2 593 913 13
  Hudobný kabinet Univer­zitnej knižnice presťahovali z atrak­tívneho Lisztovho pavilónu v záhrade do Klarisea. Do kedysi verejne prístupnej Lisztovej záhrady sa dnes dostanú návštevníci len v čase kultúrnych podujatí. V súčasnosti sa využíva ako zasadacia a prípravná miestnosť.
 • Koncertná sieň Klarisky, tel.: +421 2 5910 3121, mobil: +421 907 795 340
  V kostole Klarisky sa pravidelne konajú kultúrne a spoločenské akcie. Prevádzkovateľ: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
 • Slovenská filharmónia, tel.: +421 2 - 54 41 90 35, 204 75 214
  63. koncertná sezóna 2011-2012 vzbudzuje veľa očakávaní, predovšetkým s avizovaným návratom do priestorov sídla Slovenskej filharmónie – zrekonštruovanej Reduty. Reduta v zrenovovanom šate bude nadlho reprezentovať Bratislavu zo spoločenského, architektonického, ale najmä z umeleckého hľadiska a nepochybne sa stane jedným z najvyhľadávanejších metropolitných priestorov.
 • Slovenský rozhlas, tel.: +421 2 3250 1111
  Slovenský rozhlas je organizačnou zložkou Rozhlasu a televízie Slovenska. Je národná nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania. V súčasnosti Slovenský rozhlas vysiela na 9 programových službách. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu - najstaršie hudobné teleso na Slovensku, tiež Detský spevácky zbor či Detská rozhlasová a dramatická družina.
 • Slovenské národné divadlo, tel.: +421 204 72 298-9
  Slovenské národné divadlo bolo založené ako trojsúborové divadlo v r. 1920, krátko po vzniku československej republiky (1918).
 • Ludus - škola a divadlo, tel.: 00421 905 543 282
  Divadlo Ludus tvorí a zabezpečuje uvádzanie divadelných diel a iných foriem dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre deti a mládež.
 • Nová scéna, tel.: +421 2 204 88 200
  Divadlo sa špecializuje na uvádzanie modernej muzikálovej tvorby.
 • Štúdio L+S, tel.: +421 2 5296 7552
  Štúdio S – od apríla 1999 ŠTÚDIO L+S sa prihlásilo do života 12.5.1982 ako umelecká scéna Slovkoncertu / odtiaľ to S v názve – sami pracovníci divadla ho ticho, no programovo považovali za skratku pre satiru /.
 • Astorka - Korzo ´90, tel.: +421 2 544 320 93
  Divadlo Korzo´90 bolo založené 1. 4. 1990 a od septembra 1990 sa datuje prvá sezóna 1990/1991. V roku 1993 prijalo meno Astorka Korzo´90 podľa názvu bývalej kaviarne Astória, ktorá sa nachádzala v budove pôvodného sídla Divadla Astorka Korzo´90 na Suchom mýte 17. Od roku 2002 pôsobí Astorka na Námestí SNP 33.
 • Divadlo Aréna, tel.: +421 2 672 025 61
  Divadlo Aréna má zo všetkých bratislavských divadiel najdlhšiu tradíciu. Zámerom súčasnej koncepcie je využiť pre umenie nielen javisko a hľadisko, ale všetky priestory Divadla Aréna v čo najväčšej miere.
 • Bratislavské bábkové divadlo, tel.: +421 2 526 347 40
  Začiatky profesionálnej práce Bratislavského bábkového divadla ohraničuje dátum jeho vzniku - marec 1957. Štátne bábkové divadlo vzniklo ako prvé "kamenné" bábkové divadlo na Slovensku po divadlách v Žiline a Nitre.
 • Radošinské naivné divadlo, tel.: +421 905 491 666
  Radošinské naivné divadlo je stálou profesionálnou divadelnou scénou v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
 • Historické múzeum - Bratislavský hrad, tel.: +421 2 204 83 104, 110, 111
  Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí SNM. Od roku 1968 sídli na Bratislavskom hrade, kde má expozičné a výstavné priestory, depozitáre, odborné i reštaurátorské pracoviská.
 • Prírodovedné múzeum, tel.: +421 204 69 154
  Prírodovedné expozície Slovenského národného múzea predstavujú verejnosti rozmanitosť živej prírody, s dôrazom na územie Slovenska. Zbierkový fond prírodovedného múzea obsahuje viac ako 2 317 000 kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci SNM. Spolu s riaditeľstvom SNM sídli v účelovej budove na Vajanského nábreží.
 • Múzeum kultúry karpatských Nemcov, tel.: +421 2 544 155 70, +421 2 204 91 225-8
  Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa podobne ako takmer všetky minoritné múzea formovalo v lone Historického múzea SNM. Svoju činnosť orientuje na zbieranie, zhromažďovanie a dokumentovanie informácií o národnostnej menšine karpatských Nemcov na našom území. V múzeu je umiestnená knižnica špecializovaná na problematiku dejín a kultúry karpatských Nemcov.
 • Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, tel.: +421 2 204 91 257-8
  Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Zbierky múzea tvoria dokumenty, listy, rukopisy a fotografie maďarskej proveniencie. Pracovníci múzea sa zaujímajú aj o pozostalosti významných maďarských osobností.
 • Archeologické múzeum, tel.: +421 2 592 072 18, 45
  Archeologické múzeum je špecializovaným múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidenciu, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek.
 • Múzeum židovskej kultúry, tel.: +421 2 204 90 101
  Táto neskororenesančná budova pochádza z polovice 17. storočia, ale bola však už niekoľkokrát renovovaná. Je jednou z dvoch pôvodných budov Židovskej ulice, ktoré sa zachovali po demolačných prácach súvisiacich so stavbou Nového mosta v druhej polovici 60-tych rokov 20. storočia. Po jej poslednej obnove bola táto budova znovu otvorená v roku 1993 ako Múzeum židovskej kultúry.
 • Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, tel.: +421 2 204 93 102 , mobil: +421 915 807 494
  Na územie Slovenska prišiel značný počet Chorvátov prvýkrát v 16. storočí po tom, ako osmanskí Turci okupovali južnú časť Maďarského kráľovstva, ktoré v tom čase zahŕňalo aj Chorvátsko. V Devínskej Novej Vsi sa stále nachádza chorvátsky hovoriaca komunita a teraz je v nej umiestnené aj Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré je špecializovanou pobočkou Slovenského národného múzea.
 • Výstavný pavilón Podhradie, tel.: +421 2 204 912 37
  Dvojpodlažný pavilón vznikol rekonštrukciou a prepojením schátraných kúrií na Žižkovej ulici.
 • Slovenské národné múzeum, tel.: +421 2 204 691 49, + 421 2 20 469 114
  Múzeum, ktorého sídlo je od roku 1961 v hlavnom meste krajiny - Bratislave, realizuje svoju zberateľskú, dokumentačnú, vedeckú, vzdelávaciu a v neposlednom rade prezentačnú prácu prostredníctvom siete dvanástich špecializovaných múzeí, v ktorých pôsobia špecialisti z početných vedných odborov. Základným poslaním Slovenského národného múzea je na základe prieskumu a výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracovávať a vedeckými metódami zhodnocovať zbierkové predmety, dokumentujúce predovšetkým územie Slovenska, slovenský národ a etniká žijúce na tomto území.
 • Múzeum dejín mesta, Stará radnica, tel.: +421 2 591 008 47
  Múzeum dejín mesta je opäť otvorené. Nachádza sa v komplexe budov Starej radnice. Kladie dôraz na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí.
 • Múzeum zbraní, Michalská veža, tel.: +421 2 544 330 44
  Múzeum oboznamuje návštevníkov s históriou opevnenia mesta, vystavené sú tu rôzne druhy chladných zbraní, vojenská i turnajová výzbroj a samostatná časť je venovaná vývinu strelných zbraní. Dokumentuje i remeslá slúžiace potrebám obrany mesta a približuje históriu bratislavských lejárov a puškárov. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochozu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.
 • Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, tel.: +421 2 544 119 40
  Expozícia Múzea hodín dokumentuje históriu hodinárstva od konca 17. do konca 19. storočia. Nachádza sa tu napr. unikátny súbor prenosných slnečných hodín zo 17. – 18. storočia, rôzne typy stolových a nástenných hodín, budíky a ukážky vreckových hodiniek. Väčšina exponátov je signovaná bratislavskými hodinárskymi majstrami.
 • Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, tel.: +421 2 541 312 14
  Pôvodná lekáreň U červeného raka sa spomína už v 16. stor. a nachádzala sa v piatich miestnostiach od druhej polovice 18. stor. až do jej zrušenia a odovzdania pre múzejné účely v roku 1953.
 • Antická Gerulata Rusovce, tel.: +421 2 628 59 332
  Gerulata je rímsky vojenský tábor, ktorý bol súčasťou Rímskej hranice Limes Romanus na severe ríše. Okolo tábora sa rozprestierala osada, v širokom oblúku za osídlenou časťou sa nachádzali pohrebiská. V širšom zázemí boli rustikálne sídliská a villy rustici, súčasťou bol iste aj prístav na Dunaji, ktorý sme zatiaľ archeologicky nepotvrdili. V roku 1961 pri ťažbe zeminy na stavbu dunajských hrádzí narazili robotníci na kamenné piliere. Začal intenzívny výskum a už v roku 1963 bola znovunájdená Gerulata vyhlásená za Kultúrnu pamiatku. Múzeum Antická Gerulata môžete navštíviť v lete a nájdete ho za odbočkou pri Kostole sv. Márie Magdalény na Gerulatskej 69.
 • Hrad Devín, Národná kultúrna pamiatka, tel.: +421 2 657 301 05
  Komfortná osobná loď prepravuje návštevníkov na Hrad Devín dvojkilometrovou trasou z Bratislavy proti prúdu Dunaja, popri hranici s Rakúskom. Romantická zrúcanina hradu, dlho spojená so staroslovienskou tradíciou, je dôležitým archeologickým náleziskom s vykopávkami z rímskych a stredovekých čias.
 • Múzeum Janka Jesenského, tel.: +421 2 591 008 27 (12)
  Múzeum sa nachádza v byte významného slovenského básnika a prozaika Janka Jesenského.V rámci autentického obytného priestoru – pracovňa, hala, salón sú tu prezentované doklady o diele a živote významného spisovateľa. Po renovácii v roku 1967 v pôvodnej spálni jeho manželky Anny rodenej Bottovej bola zriadená expozícia viažuca sa k dielu a životu spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej. Mesto tu zriadilo expozíciu v roku 1948, stala sa prvým literárnym múzeom na Slovensku.
 • Múzeum Arthura Fleischmanna, tel.: +421 2 541 312 11
  Toto múzeum je venované životu a práci Arthura Fleischmanna (1896-1990), rodáka z Bratislavy, ktorý vykonával svoju profesionálnu kariéru v šiestich krajinách na štyroch kontinentoch. Permanentná exhibícia múzea obsahuje zbierku keramiky z Fleischmannovho ranného obdobia (v tridsiatych rokoch 20. storočia) ako aj výber sochárskych diel, ktoré vytvoril po roku 1938.
 • Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, tel.: +421 2 544 338 88
  Expozícia o živote a diele skladateľa J. N. Hummela (1778 - 1837) je v renesančnom záhradnom domci. Nachádza sa tu kolekcia hudobných nástrojov z jeho pozostalosti, jeho posmrtná maska a ukážky notových záznamov jeho diel.
 • Múzeum colníctva Mýtny domček, tel.: +421 905 690 506
  Múzeum colníctva je umiestnené v jednom z dvoch mýtnych domčekov, ktoré boli postavené spolu so starým mostom v roku 1890. V múzeu môže vidieť návštevník ukážku pracovne z tridsiatych rokov minulého storočia, vývoj histórie výberu mýta, cla a daní od najstarších čias na našom území až po súčasnosť.
 • Múzeum mesta Bratislavy, tel.: +421 2 591 008 26 +421 2 591 008 12
  Založené v roku 1868 - je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Vzniklo z iniciatívy Bratislavského okrášľovacieho spolku a mešťanostu H. Justiho. Z pamiatkových objektov, v ktorých sídli múzeum, je architektonicky a umeleckohistoricky najcennejšia pôvodne gotická Stará radnica, ktorá vznikla pripojením dvoch meštianskych domov k domu richtára Jakuba (Pawerovho a Ungerovho domu). V zbierkovom fonde Mestského múzea sú zbierky historické, numizmatické, farmaceutické, umeleckoremeselnícke, archeologické, etnografické, kamenárske a umeleckého železiarstva, vedy a techniky. Výskumami Devína a Rusoviec sa múzeum zaradilo medzi popredné archeologické pracoviská na Slovensku.
 • Múzeum dopravy, tel.: +421 2 524 441 63
  Múzeum dopravy v Bratislave bolo otvorené v júni 1999. Je tu možné vidieť rozsiahlu zbierku vozidiel od kočov, motorových vozidiel až po parné, motorové a elektrické rušne.V jednej z výstavných hál múzea sa nachádza expozícia signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej technike, zariadenia na lúdržbu tratí, rovnošaty a ďalšie predmety z histórie železníc na území Slovenska.
 • Múzeum obchodu, tel.: +421 2 452 431 67
  Už v roku 1984 sa začala prírastková kniha zaplňať predmetmi, ktoré upresňovali predstavu. Prvým získaným predmetom bol drevený, zásuvkový, obchodný regál, ktorý sa popri registračných pokladniach stal akýmsi symbolom múzea. Dodnes sa podarilo nazhromaždiť 59 401 kusov zbierkových predmetov, písomností a iných dokumentačných foriem. Samostatnosť získalo múzeum dňa 1.1.1991.
 • Múzeum polície SR, tel.: +421 9610 56081
  Múzeum je jediné špecializované zariadenie svojho druhu na úlzemí SR. Zameriava sa na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na Slovensku. Stála expozícia zahrňuje vznik,vývoj a činnosť bezpečnostných zborov na území Slovenska. Ďalšia tematická časť je venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci policajných zborov. Kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie pre výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.
 • Lodné múzeum, tel.: +421 2 6241 2227, 2105
  Loď Kriváň kotví na pravom brehu Dunaja, nachádza sa v nej reštaurácia Kriváň. Pre záujemcov o dejiny a históriu lodí a všetkého čo s nimi súvisí, je v podpalubí zriadené lodné múzeum. V prevádzke je len počas letnej sezóny.Len pre vopred ohlásené návštevy.
 • Slovenská národná galéria, tel.: +421 2 20 47 61 11
  Slovenská národná galéria je najvyššia a centrálna galerijná inštitúcia Slovenska. Vo svojich zbierkach má vyše 55 000 diel starého, moderného a súčasného umenia. V Esterházyho paláci galéria ponúka dočasné výstavy starého aj súčasného umenia, slovenských aj medzinárodných umelcov. Bohatá je aj ponuka sprievodných a vzdelávacích programov pre verejnosť.
 • Galéria mesta Bratislavy - Primaciálny palác, tel.: +421 2 5935 6394,- 6470
  Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí. V reprezentačných miestnostiach Primaciálneho paláca je okrem anglických gobelínov inštalovaných niekoľko menších obrazových expozícií z majetku Galérie mesta Bratislavy - súbor holandského a flámskeho žánrového maliarstva 17. storočia a expozícia talianskeho maliarstva 16. a 17. storočia.
 • Galéria mesta Bratislavy - Pálffyho palác, tel.: +421 2 544 336 27
  Táto pobočka Galérie mesta Bratislava je v paláci, ktorý postavil v polovici 19. storočia gróf Ján Pálffy – v tom čase najvyšší mestský úradník. Počas ostatnej rekonštrukcie odkryli archeológovia pozostatky gotického domu z 13. storočia s vežou zo 14. storočia. Rozsiahlou rekonštrukciou bol palác upravený, aby slúžil ako galéria. Teraz sa v ňom nachádza permanentná expozícia panelových malieb a plastík z obdobia gotiky ako aj stredoeurópskych malieb a sôch z 19. storočia. V galérií sa nachádza aj permanentná expozícia slovenského umenia 20. storočia. V paláci sa konajú aj dočasné výstavy.
 • Galéria mesta Bratislavy - Mirbachov palác, tel.: +421 2 544 315 56-8
  Rokokový Mirbachov palác, v ktorom sa nachádza sídlo Galérie mesta Bratislava, postavil v rokoch 1768 – 1770 bratislavský pivovarník Michael Spech. Posledný súkromný majiteľ, Emil Mirbach, prenechal palác mestu s prianím, aby boli tieto priestory využité pre účely mestskej galérie. Momentálne poskytuje palác prístrešie zbierkam gotických malieb na skle, obrazom holandských a flámskych majstrov zo 17. a 18. storočia a dielam talianskych majstrov zo 17. a 18. storočia. Z pôvodného interiéru paláca sa zachovali keramické kachle a dve menšie miestnosti na prvom poschodí s drevenými obkladmi zdobenými vzácnymi dobovými kolorovanými rytinami. Časť paláca je venovaná aj dočasným výstavám.
 • Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti, tel.: +421 2 544 313 08, 5366
  Bibiana je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou.
 • Danubiana Meulensteen Art Museum, tel.: +421 903 605 505
  Najnovšia veľká galéria bola v Bratislave otvorená v septembri roku 2000. Je dramaticky umiestnená na polostrove vystupujúcom do rieky Dunaj asi 15 kilometrov južne od centra mesta. Meno budovy Danubiana Meulensteen Art Museum obsahuje názov rieky, ktorá ju obklopuje, ako aj meno svojho sponzora, holandského zberateľa a umeleckého patróna Gerarda H. Meulensteena. Samotná galéria je umiestnená v pôsobivej budove, ktorá má pripomínať tvar rímskej galéry uviaznutej na riečnej plytčine. Konajú sa tu výstavy popredných medzinárodných umelcov, ktoré sa striedajú vo veľkej hale na prvom poschodí. Na prízemí je galéria súčasného umenia, kde sa nachádzajú predajné exponáty, a v okolí budovy je park rozliehajúci sa na ploche 8000 štvorcových metrov, v ktorom nájdete celý rad sochárskych diel.
 • design factory, tel.: +421 2 502 017 17
  Exkluzívne industriálne priestory design factory vznikli konverziou bývalej stavomontážnej haly. design factory sa programovo orientuje najmä na projekty prezentujúce súčasnú architektúru, dizajn a umenie. Za týmto účelom organizuje výstavy, semináre, workshopy. Medzi pravidelné podujatia patria aj hudobné projekty – festival komornej hudby Konvergencie či pôvodný formát E.ON Jazz Night.
 • Divyd (Sklárska galéria), tel.: +421 2 544 338 88
  Sklárska galéria DIVYD je súčasťou Múzea J. N. Hummela. Galéria Divyd vznikla v septembri roku 2001 ako iniciatíva niekoľkých ľudí s vrúcnym vzťahom k výtvarnému umeniu a hlavne k dielam, vytvorených z tohto kráľovského materiálu. Úloha, ktorú sme si pred seba dali, bola skutočne ambiciózna; dlhodobá a systematická prezentácia toho najlepšieho, čo ponúka slovenská sklárska škola. Špecializovaný priestor na vystavovanie umeleckého skla doteraz na Slovensku citeľne chýbal.
 • Dizajn štúdio ÚĽUV, tel.: +421 905 122 170
  Stály výstavný priestor v centre Bratislavy, výstavná sieň pre komorné výstavy mladých autorov – talentovaných remeselníkov a dizajnérov, zameraných na tradičné postupy a výrazové prostriedky starých remesiel, výstavy študentov dizajnu
 • Dom umenia, tel.: +421 2 204 71 202, mobil: +421 918 716 047
  Národné osvetové centrum je národná kultúrna ustanovizeň. Ako vrcholná štátna inštitúcia pôsobí okrem kultúry v oblasti osvetovej, informačnej, vedeckej a vzdelávacej. V rámci svojich základných činností a funkcií Národné osvetové centrum zabezpečuje odborné poradenstvo, metodickú pomoc, spracúva systémové koncepcie, iniciuje a predkladá celoštátne programy v oblasti osvetovej činnosti, vypracúva projekty a spolupodieľa sa na súťažných a prehliadkových aktivitách a významných celoštátnych kultúrnych podujatiach. Odborne garantuje celoštátne súťaže záujmovej umeleckej činnosti, pričom okrem týchto činností eviduje, dokumentuje, ochraňuje a využíva tradičnú ľudovú kultúru pre osvetovú činnosť, ako aj projektuje a realizuje záujmové a voľnočasové vzdelávanie v oblasti kultúry pre zamestnancov a dobrovoľných pracovníkov štátnej správy, samospráv, tretieho a privátneho sektora.
 • Galéria ÚĽUV, tel.: +421 2 5273 1343-5
  Galéria ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby) je jedným z najlepších miest, kde môžete vidieť slovenské umenie a remeselnú výrobu. Je to priestor permanentnej exhibície v centre Bratislavy. Špecializuje sa na výstavy súčasných výrobcov ľudového umenia, dizajnu orientovaného na remeslá a tvorivého ľudového umenia. ÚĽUV je príspevková organizácia založená za účelom podpory produkcie výrobkov ľudového umenia v spolupráci s výrobcami. Tak ako galéria aj samotné Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave predáva výrobky ľudového umenia, remeselný tovar a materiály, vyrába ľudové kroje, šije na objednávku, organizuje kurzy, vydáva publikácie na tému ľudového umenia a prevádzkuje knižnicu.
 • K.F.A. Gallery, tel.: +421 2 5720 1333
  Galéria sa zameriava na prezentáciu nábytkového objektového designu v spektre od solitérového po malosériový, prípadne sériový typ designu. Výstavy majú charakter autorský, kolektívny, tématický prípadne kombinovaný. Ciel'om galérie je predstavovať tvorbu domácich a zahraničných designérov a vystavovať design Štúdia K.F.A.
 • Galéria Michalský dvor, tel.: +421 2 544 110 79, mobil: +421 905 614 023
  Galéria Michalský dvor vznikla 8.12.1995 a nachádza sa v suterénnych priestoroch bývalého Jesenákovho paláca na Michalskej ulici č.3 v Bratislave. Starobylé klenby a tehlové steny vytvárajú nenapodobiteľný koloryt priestorov, ktoré sú vyhľadávané výtvarníkmi i početnými návštevníkmi. Doteraz sa tu uskutočnilo 70 profilových výstav, na ktorých sa prezentovali výtvarníci nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Nemecka, Kanady, USA, Belgicka a Ukrajiny. Priestory sa stávajú aj miestom prezentácii kníh, hudobných koncertov, krstov CD, tlačových konferencií a ďalších kultúrnych a spoločenských aktivít. Ku galérii pribudol aj Art shop – predajňa umeleckých diel, kde sa záujemcovia o kúpu môžu stretnúť predovšetkým s dielami autorov, ktorí už vystavovali v Galérii.
 • Galéria Nova, tel.: +421 2 544 330 39
  Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Orientuje sa na súčasných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklených objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy. Od roku 2004 spolupracuje s oddelením sklárskej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
 • Space - Priestor for contemporary arts, tel.: +421 911 331 187
  Space je kurátorsky vedený projekt zameraný na prezentáciu súčasného inovatívneho a experimentálneho umenia. Hlavným poslaním galérie je vytvárať interaktívny priestor pre komunikáciu diváka so súčasným umením, iniciovať medzinárodnú spoluprácu a výmenu, spolupodieľať sa na rozvoji lokálnej umeleckej scény a trhu s umením.
 • Soga - aukčná spoločnosť, tel.: +421 2 544 354 81
  Aukčná spoločnosť SOGA bola založená roku 1996 v Bratislave. V období rokov 1997-2004 uskutočnila SOGA viac ako 50 aukcií výtvarných diel, umeleckých predmetov a starožitností. Najmä štvrťročné aukcie výtvarných diel sa stretli s veľkým ohlasom v kruhoch zberateľskej a kultúrnej verejnosti na Slovensku, ale aj v Čechách, Maďarsku a Rakúsku.
 • Stredoeurópsky dom fotografie, tel.: +421 2 5441 8214
  Táto inštitúcia vznikla kvôli dvom hlavným zámerom. Na jednej strane je to utvorenie priestoru pre medzinárodnú výmenu, pre vybudovanie centra, ktoré sa stane nevyhnutnou zastávkou pre každého, ktorý bude mať záujem o fakty, informácie, diela z stredoeurópskeho fotografického okruhu. Druhým zámerom je vybudovanie dosiaľ neexistujúceho Múzea slovenskej fotografie, centralizácia rozptýlených úsilí, keď rôzne regionálne múzea spracúvajú čiastkovo fotografické dejiny, ale ani jedna sa tomuto nevenuje v celej potrebnej šírke. Ambíciou múzea bude postupné zhromažďovanie pozostalostí významných slovenských fotografov, výskum, prezentácia aktuálnych trendov rôznych fotografických druhov a žánrov.
 • Galéria Donner, tel.: +421 2 544 337 53
  Predaj výtvarných i umelecký diel, prevádzkovanie galérie.
 • Dvorana Ministerstva kultúry SR, tel.: 00421 2 2048 2301
  Dvorana Ministerstva kultúry SR sa nachádza neďaleko vstupného vestibulu do budovy ministerstva kultúry a používa sa na výstavy a tlačové konferencie organizované ministerstvom.
 • Galéria Focus
  Galéria Focus pri katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK existuje už od 1993 na 1. poschodí v budove katedry. Zameraná je predovšetkým na fotografické expozície a slúži aj poslucháčom ako praktická učebňa fotografie a tvorivé laboratórium.
 • Galéria architektúry SAS, tel.: +421 2 905 607 822
  Je zameraná hlavne na prezentáciu súčasnej architektúry. Prezentuje aktuálne dianie na slovenskej i zahraničnej architektonickej scéne a každoročne diela laureátov prestížnych cien Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení. Súčasťou jej výstavnej dramaturgie sú aj pohľady do architektonickej minulosti.
 • Galéria Brunovský, tel.: +421 - 905 617 184, 421 905 420 367
  Štúdio Daniela Brunovského - maľba, grafika, plastika, objekt, šperk a Viery Brunovskej - šperk.
 • Galéria F7, tel.: +421 2 544 333 35,+421 2 6224 6542
  Výstavy v galérii F7 sa konajú vo dvore na Františkánskom námestí 7, kde pôsobí aj divadlo GUnaGU
 • Galéria Hit, tel.: +421 948 777 094, +421 902 105 816
  Galéria Hit vznikla z iniciatívy združenia KARTEL s cieľom vytvoriť a prevádzkovať otvorený výstavný priestor zameraný na najmladšiu generáciu súčasného umenia.
 • Galéria Médium, tel.: +421 2 5942 8570, mobil: +421 903 736 473
 • Galéria Slovenskej sporiteľne, tel.: +421 2 597 723 12, +421 2 59 77 91 02
 • Galéria SPP, tel.: +421 2 58 69 29 73, mobil: +421 905 320 342
 • Galéria Z, tel.: +421 903 468 776
  Galéria Z je zameraná hlavne na prezentáciu súčasného výtvarného umenia, slovenských ako aj zahraničných autorov. Nosnou aktivitou galérie sa stalo každoročné poriadanie medzinárodnej sochárskej výstavy – SOCHA a OBJEKT, (socha bratislavských nádvorí, ulíc a námestí), ktorá v rámci Kultúrneho leta,v roku 2005 už po desiaty krát, predstavila v Bratislave diela významných slovenských a zahraničných umelcov. Špecifikum podujatia je v tom, že väčšina diel je umiestnená v bezprostrednom kontakte s divákom – v rôznych lokalitách centra Starého Mesta, ako aj v interiérových priestoroch spolupracujúcich galérií či kultúrnych inštitútov.
 • Galéria 35mm, tel.: +421 2 59303 561
  Galéria v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU
 • Guba, tel.: +421 907 150 345
  Galéria Guba predstavuje tvorbu výtvarných umelcov Slovenska. Jej tri samostatné galérie a átrium pre sochárske expozície sa nachádzajú v Biznis centre na Galvaniho 7.
 • Incheba - galéria umenia, tel.: +421 2 672 711 11
  Galéria úžitkového umenia a dizajnu
 • K. Gallery - Galéria úžitkového umenia a dizajnu, tel.: +421 2 544 339 27
 • Marat Art, tel.: +421 2 544 346 89, - 5039
 • Open gallery, tel.: +421 2 544 133 16
 • SATELIT - výstavný a informačný bod SCD, tel.: +421 918 110 247
  Výstavný a informačný bod SCD bol zriadený na prezentáciu dizajnu. SATELIT je predovšetkým výstavný priestor pre grafický, priemyselný a autorský dizajn, ale aj kontaktný bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu počíta s výstavami, ktoré budú zoznamovať s aktuálnou tvorbou a produkciu, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia, ale priestor dostanú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty. Autorom loga a identity SATELIT je Martin Mistrík. Prevádzkovateľom je Slovenské centrum dizajnu.
 • T Gallery, tel.: +421 903 601 656 , +421 904 989 347
 • TRIFORM Gallery, tel.: +421 905 447 325
 • UNIQA galéria pod hradom
  Skutočné a výnimočné talenty potrebujú podporu a priestor. UNIQA poisťovňa, a.s., podporuje predovšetkým mladých umelcov a umožňuje im vo svojich reprezentatívnych priestoroch regionálneho riaditeľstva na Zámockej ulici pod bratislavským hradom prezentovať verejnosti svoje diela.
 • Veža - galéria súčasného a moderného umenia, tel.: +421 905 242 452
 • Výstavná sieň SVÚ, tel.: +421 2 529 624 02
 • Westend, tel.: +421 2 547 894 16
 • Mladosť, tel.: +421 2 544 350 03
  Kino Mladosť bolo založené už od roku 1913. V roku 2000 prešlo rekonštrukciou. Je to menšie, pohodlné a príjemné kino s kapacitou 110 ľudí. Má čalúnené kreslá, klimatizáciu, kvalitné plátno, dobrú akustiku, dolby stereo systém. Zameriava sa na náročných divákov, pre ktorých sa organizujú klubové akcie a prehliadky národných kinematografií.
 • FK Dom kultúry Lúky, tel.: +421 2 638 239 30
  Filmový klub DK Lúky je súčasťou Kultúrnych zariadení Petržalky. Divákom ponúka klubové filmy.
 • FK Mladosť, tel.: +421 2 5443 5003
  Kino Mladosť bolo založené už od roku 1913. V roku 2000 prešlo rekonštrukciou. Je to menšie, pohodlné a príjemné kino s kapacitou 110 ľudí. Má čalúnené kreslá, klimatizáciu, kvalitné plátno, dobrú akustiku, dolby stereo systém. Zameriava sa na náročných divákov, pre ktorých sa organizujú klubové akcie a prehliadky národných kinematografií. Kino je členom siete Europa Cinemas. Takéto kiná sú v Bratislave na vymretie. Kino Mladosť sa našťastie stále drží, aj napriek afére z roku 2007, ktorá takmer znamenala jeho koniec.
 • FK Nostalgia, tel.: +421 2 559 608 61
  Dlhodobo je považovaný za kultové miesto priaznivcov kvalitného filmového umenia v Bratislave. Ponúka záujemcom nielen významné a nevšedné umelecké diela klasického, ale i moderného filmu, ktoré vzhľadom na súčasný charakter a dramaturgiu väčšiny kín či multiplexov nemajú možnosť bežne vidieť.
 • FK Igric, tel.: +421 2 692 030 40
 • Klub Za zrkadlom, tel.: +421 2 63 81 13 28
  Klub Za zrkadlom je hudobný klub v petržalskom Dome kultúry Zrkadlový háj. S kapacitou 300 osôb ponúka priestor na hudobné podujatia najrôznejšieho charakteru.
 • Filmový klub "35 mm", tel.: +4212 544 321 72
  Filmový klub 35 mm pôsobí na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU so základnou ambíciou ponúkať otvorený priestor rôznorodým aktivitám z oblasti audiovizuálnej kultúry. Organizáciu a dramaturgiu klubu zabezpečujú študenti školy - spravidla každá projekcia je uvedená filmovým teoretikom pôsobiacim na škole.
 • The British Council, tel.: +421 2 5443 1074
  British Council je medzinárodne pôsobiacou organizáciou reprezentujúcou Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jej cieľom je vytváranie a rozvíjanie vzájomných vzťahov hlavne v oblasti vzdelávania a kultúry.
 • České centrum, tel.: +421 2 544 182 15
  Poslaním Českých centier je rozvoj dialógu so zahraničnou verejnosťou a podpora aktívnej prezentácie ČR vo všetkých oblastiach kultúry, vedy a školstva, obchodu a cestovného ruchu. Štandardom je pomoc pri presadzovaní českej kultúry do programov popredných umeleckých inštitúcií v krajinách pôsobenia. České centrá sú súčasťou Európskeho združenia národných kultúrnych inštitúcií EUNIC. Sú príspevkovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí ČR.
 • Francúzsky inštitút, tel.: +421 2 593 477 60-1
  Inštitút pre spoluprácu a kultúry rozvoj medzi Francúzskom a našou krajinou.
 • Goethe Institut, tel.: +421 2 544 331 30
  Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku.
 • Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, tel.: +421 2 524 429 61
  Hlavným cieľom inštitútu je šíriť kultúry Maďarskej republiky na Slovensku a tiež napomáhať budovaniu dobrých vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami.
 • Obchod v múzeu, tel.: 0905 349 049
  Interaktívne múzeum obchodu, kde prebieha ozajstný predaj. Obchod v štýle minulých storočí, kde si môžete kúpiť nielen suveníry. Súčasťou obchodu je aj expozícia Múzea s jedinečnými exponátmi zo starých bratislavských obchodov a fabrík. Môžete tu obdivovať pôvodné obaly, reklamné tabule, pokladne a iné čarovné predmety.
 • Poľský inštitút, tel.: +421 2 544 32 013, 030
  Úlohou inštitútu je šírenie informácií o Poľsku, popularizácia výsledkov poľskej kultúry a vedy, podporovanie spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vedy a školstva, prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov.
 • Rakúske kultúrne fórum, tel.: +421 2 5930 1500
  Rakúske kultúrne fórum v Slovenskej republike je súčasťou Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave a sídli v tej istej budove. Má čitáreň, v ktorej je návštevníkom k dispozícii malá knižnica s literatúrou o Rakúsku, aktuálnymi informáciami o študijných možnostiach a kultúrnych aktivitách v Rakúsku, rakúske denníky a rôzne časopisy. V priestoroch fóra sa pravidelne konajú výstavy s cieľom prezentovať rakúske umenie a kultúru na Slovensku. Okrem toho organizuje Rakúske kultúrne fórum nielen v Bratislave, ale i po celom Slovensku početné umelecké, vedecké a osvetové podujatia ako prednášky, literárne čítania, výstavy, koncerty, divadelné a baletné predstavenia, vedecké sympóziá atď.
 • Ruské centrum vedy a kultúry, tel.: +421 2 5262 5981
  Dvere Ruského centra vedy a kultúry na ul. Fraňa Kráľač. 2 v Bratislave, sú otvorené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o Rusko, jeho históriu, kultúru, vedu, súčasný život. Sme pripravení na spoluprácu s každým, komu záleží na rozvoji kontaktov a spolupráce medzi Ruskom a Slovenskom, medzi Ruskom a inými krajinami vo všetkých oblastiach.
 • Kultúrne a informačné oddelenie Veľvyslanectva USA, tel.: +421 2 544 333 38
 • Taliansky kultúrny inštitút, tel.: +421 2 59 30 71 11
  Taliansky kultúrny inštitút ako kultúrne oddelenie Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave je jedným zo základných prvkov diplomatickej misie, ktorú Taliansko vykonáva na Slovensku a zároveň je aj oficiálnou štruktúrou Talianskeho štátu. Šírenie talianskeho jazyka a kultúry sa uskutočňuje v Talianskom kultúrnom inštitúte prostredníctvom mnohorakých aktivít. Jedným z cieľov je pomocou výučby jazyka priblížiť Taliansko ľuďom, ktorí sa zaujímajú o jeho poklady a v celom svete obdivovaný taliansky životný štýl.
 
Rozbaliť celý strom kontaktov | Zobraziť v tabuľke
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Zložky visit > 6. složka: Kultúrne zariadenia
 

Aktuální plakát:
virtuálne prehliadky

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa