Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka


 
 

Pamiatky v okolí Kapucínsky kláštor

Zobrazených je 25 z celkového počtu 122 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
 • Kostol trinitárovKostol Najsvätejšej trojice - kostol trinitárov
  0 km | mapa
  Tento kostol bol postavený v prvej polovici 18. storočia. Pôvodne slúžil rádu trinitárov a od roku 1854 je to farnosť Najsvätejšej Trojice. Interiér kostola má úžasné klenby a nachádza sa v ňom maľba od autora A. Galli Bibiena (1740). Architektonický tvar kostola je podobný kostolu svätého Petra vo Viedni.

 • Sv. BalžejKaplnka sv. Blažeja
  0 km | mapa
  zaniknutá

 • Trinitársky kláštor
  0 km | mapa
  Rehoľa mníchov trinitárov, ktorí vykupovali kresťanských zajatcov z tureckého zajatia, sa v Bratislave usadila koncom 17. Storočia. V rokoch 1717-1725 si dali postaviť vlastný kostol a kláštor, ktoré sa stali najpôsobivejšími barokovými stavbami mesta. Budova kláštora sa nezachovala, v roku 1844 postavili na jej mieste Župný dom.
 • Kostol sv. Michala
  0 km | mapa
  zaniknutý
 • Župný domŽupný dom
  0,03 km východne severovýchodne | mapa
  Budova pochádza zo 17. storočia a kedysi bola kláštorom trinitárov. V roku 1844 bol na jej mieste postavený Župný dom. Na stavbu dohliadal popredný architekt Bratislavy Ignác Feigler. V Župnom dome, až dokončenia novej budovy Národnej rady Slovenskej republiky, sídlila aj Slovenská národná rada. Nová budova Národnej rady Slovenskej republiky sa v súčasnosti nachádza vedľa Bratislavského hradu.

 • Kapucínsky kostolKapucínsky kostol - Kostol sv. Štefana
  0,03 km južne | mapa
  Tento kostol, ktorý je venovaný svätému Štefanovi Uhorskému, patrí Rádu kapucínov, ktorý prišiel do Bratislavy v roku 1676. Kostol bol vysvätený v roku 1717. Je charakteristický jednoduchými dekoráciami, hoci nad hlavným portálom sa nachádza socha svätého Štefana. Pred kostolom je morový stĺp Panny Márie z roku 1723.

 • (testovací záznam)
  0,08 km juhovýchodne | mapa
 • Michalská bránaMichalská brána
  0,12 km východne juhovýchodne | mapa
  Kupolovitá, a predsa vkusná medená strecha Michalskej brány je jedným zo symbolov Bratislavy. Strechu pôvodnej gotickej veže z polovice 14. storočia upravili na jej súčasnú barokovú podobu v rokoch 1753 až 1758.

 • Segnerova kúriaSegnerova kúria
  0,14 km juhovýchodne | mapa
  Segnerova kúria bola postavená v roku 1648 pre bohatého talianskeho obchodníka Andreasa Segnera. Jeho syn, Johann Andreas Segner, si získal slávu vynálezom Segnerovho kolesa. Tento typ vodnej turbíny sa stále používa v zavlažovacích systémoch. Segner ml. bol tiež známy ako lekár, fyzik, profesor prírodných vied a matematiky a bol členom rôznych vedeckých združení. Portál budovy zdobia mytologické postavy, ako morský muž a morská panna.

 • Kaplnka Sv. KatarínyKaplnka Sv. Kataríny
  0,14 km juhovýchodne | mapa
  Kaplnka svätej Kataríny bola postavená na žiadosť cisterciánskeho mnícha Františka z Columby v roku 1311 na dnešnej Michalskej ulici. Kaplnka patrila cisterciánskemu rádu až do začiatku 16. storočia, keď ju prevzali kapucíni. Interiér je pôvodný gotický a fasáda je v klasicistickom štýle. Súčasťami hlavného oltára sú obraz svätej Kataríny a sochy svätého Františka a svätej Anny, kým bočný oltár je venovaný Panne Márii.

 • Cisterciánsky kláštor
  0,17 km južne | mapa
  Bola to cisterciánska rehoľa, ktorá založila svoj kláštor v Bratislave ako fíliu heiligenkreuzského kláštora.
 • Kostol klarisiekKostol a kláštor klarisiek
  0,18 km južne | mapa
  Tento gotický kostol, ktorý vlastní Rád klarisiek, bol postavený v roku 1302 na mieste niekdajšieho kláštora. Interiér nadobudol svoje zdobené barokové dekorácie neskôr. Dominantnou architektonickou črtou kostola je päťboká veža. Priľahlý kláštor bol kedysi školou, do ktorej chodili skladateľ Béla Bartók a slovenský vynálezca Jozef Murgaš. Podľa legendy postavil gotickú vežu rytier Kristián z lásky k mníške Matilde. Ich lásku prekazila predstavená kláštora, ktorá Kristiánovi dievča sľúbila, no potom sľub nedodržala. Dnes sa v kostole konajú bohoslužby a koncerty. Priestory priľahlého kláštora sú využívané Univerzitnou knižnicou.

 • Katedrálny chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža (Ondrejský cintorín)Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného kríža
  0,18 km južne | mapa

 • Mirbachov palácMirbachov palác
  0,2 km východne juhovýchodne | mapa
  Rokokový Mirbachov palác dal postaviť bratislavský pivovarník Michael Spech v rokoch 1768-1770. Posledný majiteľ, gróf Emil Mirbach, odkázal palác mestu so želaním, aby v jeho priestoroch zriadilo Galériu mesta Bratislavy. Jeho želanie bolo splnené a v budove je dnes umiestnená stála expozícia stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva.

 • Palác Uhorskej kráľovskej komoryPalác Uhorskej kráľovskej komory
  0,22 km južne juhovýchodne | mapa
  Tento barokový palác bol navrhnutý v rokoch 1753-1756 cisárskym architektom G.B. Martinellim a v 19. storočí bol sídlom uhorského snemu. V rokoch 1847-1848 tu Ľudovít Štúr, predseda Slovenského národného hnutia a vtedajší poslanec Slovenskej národnej rady za mesto Zvolen, hájil záujmy slovenského národa. Palác je od roku 1953 sídlom Univerzitnej knižnice.

 • Františkánsky kláštor
  0,24 km juhovýchodne | mapa
  Jednou z gotických častí kláštora, ktoré nepoškodili viaceré prestavby bola šesťboká gotická veža z 15.stor. Zemetrasenia však neskôr narušili jej statiku do tej miery, že hrozilo jej zrútenie. V roku 1897 ju opatrne zložili a preniesli do dnešného Sadu Janka Kráľa v Petržalke. Aby kláštor nezostal ochudobnený o svoju dominantu, na mieste pôvodnej gotickej veže postavili jej neogotickú kópiu. Veža slúžila v 16. a 17. stor. na oznamovanie mnohých povinností. Ranné zvonenie oznamovalo čas otvárania a večerné zvonenie, čas zatvárania výčapov - „Pivný zvon“. Pri požiaroch vyvesili na vežu zástavu alebo zvonili na zvone. Do polovice 17. stor. zvykli nedele a sviatočné dni označovať vztyčovaním zástavy na kláštore.
 • Čierna madonaLoretánska kaplnka Františkánskeho kostola
  0,24 km juhovýchodne | mapa
  Loretánska kaplnka stojí pri severnom múre kostola, postaviť ju dal v roku 1708 Pavol Esterházy (jeho erb je umiestnený na fasáde). Kaplnka v zjednodušenej forme napodobňuje mariánsky sakrálny objekt v talianskom Lorete od architekta Bramanteho. Za mrežou je mramorový oltár so sochou čiernej Panny Márie. Pri oprave kostola odkryli fresky znázorňujúce morovú epidémiu. Podľa legendy bol dom Panny Márie v Nazarete zázračne prenesený najprv do Dalmácie a potom v roku 1291 do Loreta pri Ancone na talianskom pobreží Jadranu. Nad týmto skromným svätým domčekom vystavali v rokoch 1468 – 1587 renesančnú baziliku a domček obložili podľa Bramanteho projektov reliéfmi z carrarského mramoru. Chrám v Lorete sa stal v baroku vzorom pre výstavbu
  tzv. loretánskych kaplniek v celej Európe.

 • Palác De PauliPalác Leopolda de Pauliho
  0,24 km južne juhovýchodne | mapa
  Tento palác bol postavený v rokoch 1775-1776 pre hlavného správcu cisárskych majetkov, Leopolda de Pauli, na bývalom kráľovskom pozemku, podľa návrhu architekta Františka K. Römischa. Súčasťou majetku je aj záhrada s pôvabným rokokovým hudobným pavilónom. V roku 1820 hral v salóne na prvom poschodí paláca František Liszt. Palác a pavilón sú dnes súčasťou univerzitnej knižnice.

 • Veľký Evanjelický kostol
  0,25 km severne severozápadne | mapa
  Evanjelici nemeckej národnosti si v rokoch 1774-1777 postavili kostol podľa projektov Mateja Walcha, ktorý sa snažil napodobniť pôvodný nemecký evanjelický kostol na dnešnom Františkánskom námestí (dnes Jezuitský kostol). Oltár s kazateľnicou je dielom Petra Brandenthala (1776), oltárny obraz Krista v Emauzách namaľoval A.F. Oeser, bratislavský rodák, profesor lipskej akadémie. Budova kostola a blízkeho lýcea je zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Vyznačuje sa výbornou akustikou pre organizovanie koncertov.
 • Františkánsky kostolFrantiškánsky kostol Zvestovania Pána (Zvestovania Panny Márie)
  0,26 km východne juhovýchodne | mapa
  Františkánsky kostol zasvätený v roku 1297 je jedným z klenotov slovenskej gotickej architektúry, hoci jeho fasáda bola prestavaná v barokovom štýle. Nachádza sa v ňom pôvodná arkádová krížová chodba. Kaplnka svätého Jána evanjelistu sa radí medzi najzriedkavejšie gotické pamätihodnosti na Slovensku.

 • Kaplnka sv. Jána EvangelistuKaplnka sv. Jána Evangelistu vo Františkánskom kostole
  0,26 km východne juhovýchodne | mapa

 • Kostol a kláštor uršulínokKostol a kláštor uršulínok
  0,28 km východne juhovýchodne | mapa
  Kostol a kláštor uršulínok bol pomenovaný po Ráde uršulínok, ktorý prišiel do Bratislavy v roku 1672. Sestry prišli z kláštorov v Kolíne, Viedni a belgickom Liege, aby vychovávali dcéry aristokratických a meštianskych rodín. Uršulínky dali postaviť hlavný oltár so sochou Madony, ktorá je presnou kópiou Panny Márie Loretánskej v Taliansku. Drevo, z ktorého je socha vyrezaná, pochádza zo Svätej zeme.

 • Malý evanjelický kostolMalý evanjelický kostol
  0,28 km severozápadne | mapa

 • Zichyho palácZichyho palác
  0,28 km južne juhovýchodne | mapa
  Tento neoklasický palác vlastnil kedysi gróf František Zichy. V rodine Zichyovcov pôsobil na začiatku 19. storočia ako učiteľ hudby Heinrich Marschner, hudobný skladateľ a jeden zo zakladateľov nemeckej romantickej opery. V súčasnosti sa v Zichyho paláci konajú svadobné obrady a kultúrne podujatia.

 • Kalvínsky kostolKalvínsky kostol
  0,29 km východne severovýchodne | mapa
  Neorománsky reformný Kalvínsky kostol navrhol architekt Franz Wimmer. Bol postavený v roku 1913 a svojimi črtami pripomína chicagskú školu architektúry. Pôvodne stála na tomto mieste hlavná pošta. V súčasnosti sa pošta nachádza na opačnej strane námestia.

 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 122 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Kontext

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Aktuální plakát:
radnica

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa