Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka > O Bratislave > Informácie o meste


 
 

Historický kalendár

História Bratislavy
 

 
 

 

5000 pred n. l.

Archeologické dôkazy kolonizácie Bratislavy počas neolitu (mladšia kamenná doba)

 

1. storočie pred n. l.

Kelti stavajú opevnené osídlenia v Devíne a Bratislave a zakladajú keltskú mincovňu, kde sa vyrábajú strieborné mince známe ako biateky.

 

1. – 4. storočie n. l.

Krajina južne od rieky Dunaj sa dostáva pod nadvládu Rímskej ríše

 

5. – 6. storočie

Príchod slovanských kmeňov

 

623 – 658

Obdobie Samovej ríše, prvé štátne zriadenie slovanského ľudu

 

7. – 8. storočie

Oblasť Bratislavy sa stáva dôležitým centrom ríše Avarov a Slovanov,

 

9. storočie

Založenie Veľkomoravskej ríše, Bratislavský hrad sa stáva vojenským, administratívnym a cirkevným centrom

 

864

Prvá písomná zmienka (vo Fuldských análoch) o Devínskom hrade ako o silnej hraničnej pevnosti Veľkomoravskej ríše

 

907

V Salzburských análoch sa objavuje prvá písomná zmienka o Bratislave („Brezalauspurc“) v súvislosti s bitkou medzi Bavarmi a starými Maďarmi

 

10. – 11. storočie

Bratislavský hrad sa pre Uhorsko stáva dôležitým hraničným bodom, sídlom hlavy provinčnej a cirkevnej správy

 

1000 – 1038

Uhorský kráľ Štefan I. zakladá komitát Bratislava (provincia)

 

12. storočie

Na východnej strane hradného kopca vzniká osídlenie

 

1221

Na mieste dnešnej Katedrály svätého Martina je postavený románsky kostol zasvätený svätému Spasiteľovi  Kostol sa tak presúva z oblasti hradu do osady, ktorá ho obklopuje

 

1291

Uhorský kráľ Ondrej III. udeľuje Bratislave rozsiahle mestské privilégiá, čím potvrdzuje jej začlenenie do systému slobodných kráľovských miest a zároveň kladie základy rozvoja obchodu a umenia.

 

14. – 15. storočie

Obdobie rozvoja umenia, vinohradníctva a medzinárodného obchodu

 

1430

Kráľ Žigmund Luxemburský udeľuje mestu právo raziť peniaze

 

1436

Žigmund Luxemburský udeľuje mestu právo používať svoj erb

 

1464

Uhorský kráľ Matej Korvín prostredníctvom výnosu nazvaného Zlatá bula potvrdzuje všetky staré privilégia mesta Bratislava

 

1465

Kráľ Matej zakladá na území súčasného Slovenska prvú univerzitu nazvanú Academia Istropolitana

 

1468

Kráľ Matej Korvín udeľuje mestu právo meča

 

1526

Uhorské vojsko je porazené Ottomanovou armádou v bitke pri Moháči, kráľ Ľudovít II. je zabitý a Ferdinand I. Habsburský je vo františkánskom kláštore zvolený za kráľa

 

1536

Bratislava sa stáva hlavným mestom Uhorska, schádza sa v nej parlament a ústredné úrady

 

1543

Bratislava sa stáva sídlom arcibiskupa

 

1563 – 1830

Počas obdobia takmer troch storočí je v Bratislave korunovaných 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek

 

17. storočie

Proti habsburským panovníkom ríše sa koná rad povstaní

 

1711

Epidémia moru zabíja 3860 ľudí

 

1741

Korunovácia Márie Terézie

 

1775

Kráľovná Mária Terézia nariaďuje zbúranie mestských hradieb, čo vedie k rozvoju mesta

 

1776

Založenie Stavovského divadla so stálou skupinou hercov

 

1780

Zakladá sa prvá mestská továreň

 

1783

Jozef II. nariaďuje, aby boli ústredné úrady presunuté do Budína a korunovačné klenoty do Viedne

 

1805

Po Napoleonovom víťazstve v bitke troch cisárov pri Slavkove je podpísaný Prešporský (Bratislavský) mier medzi Francúzskom a Rakúskom v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

 

1809

Mesto je obliehané Napoleonovými vojskami

 

1811

28. mája – zhorí Bratislavský hrad

 

1818

Po rieke Dunaj sa plaví prvý parník

 

1840

Medzi Bratislavou a mestom Svätý Jur začína premávať konská železnica

 

1843

Ľudovít Štúr a jeho nasledovníci uzákoňujú slovenský jazyk

 

1848

Kráľ Ferdinand V. podpisuje v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca takzvané marcové zákony, čím v celej ríši ruší nevoľníctvo

 

1886

Na mieste pôvodného Stavovského divadla je postavené Slovenské národné divadlo

 

1891

V Bratislave je otvorený prvý most na rieke Dunaj

 

1895

V Bratislave premáva prvá električka

 

1912

Do bratislavských ulíc vychádzajú prvé trolejbusy

 

1913

Požiar ničí 79 domov v osídlení pod hradom

 

1918

10. októbra – založenie Slovenskej národnej rady s právomocou nad Bratislavou a okolím

 

1919

1. januára – Bratislava je okupovaná česko-slovenskými légiami a stáva sa súčasťou novej Česko-slovenskej republiky

 

1939

14. marca – Bratislava sa stáva hlavným mestom novozaloženého Slovenského štátu, ktorý je bábkou nacistického Nemecka

 

1945

4. apríla – mesto je oslobodené jednotkami Červenej armády,

 

1946

Pripojením obcí Devín, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača a Vajnory vzniká takzvaná väčšia Bratislava

 

1948

25. februára – po politickom prevrate sa moci v Česko-slovensku ujíma Komunistická strana, komunisti preberajú všetku výkonnú moc v meste a v celej krajine

 

1969

30. októbra – na Bratislavskom hrade je podpísaná dohoda o založení Česko-slovenskej federácie, Bratislava sa stáva hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky

 

1971

Obce Čunovo, Devínska Nová Ves, Jarovce, Podunajské Biskupice, Rusovce, Vrakuňa a Záhorská Bystrica sa stávajú súčasťou Bratislavy

 

1989

27. novembra – obyvatelia Bratislavy sa pripájajú ku generálnemu štrajku, čím podporujú požiadavky hnutí Verejnosť proti násiliu a Občianske fórum ako aj požiadavky študentov, vláda Komunistickej strany sa následne končí

 

1993

Bratislava sa stáva hlavným mestom nezávislej Slovenskej republiky

 

 
Kontakt: Marketing a PR
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 20.5.2010 / 20.5.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Aktuální plakát:
virtuálne prehliadky

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa